دکتر محمد محمدی

بایگانی انواع پروتز دندان

اوردنچر

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، استفاده کنندگان از پروتزهای مصنوعی گزینه های زیادی برای انتخاب دارند. آنها دیگر مجبور نیستند از همان نوع پروتزهایی

پروتزهای متحرک

پروتز متحرک دندان

امروزه نداشتن و یا از دست دادن یک یا چند دندان می‌تواند تأثیرات مخربی بر روی ظاهر چهره داشته باشد. علاوه بر مشکلات ظاهری، نداشتن

پروتز ثابت دندان

پروتزهای ثابت دندان برای جایگزینی دندان های آسیب دیده یا از دست رفته طراحی شده و به صورت دائمی نصب می‌شوند. این پروتز ها نمی‌توانند

پروتز دندان

آیا دندان های پوسیده یا خراب دارید؟ آیا دندان های ترمیم شده شما دچار مشکل شده است؟ یا اینکه یک یا چند دندان را در